GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Con người của GREENTECH đều thấu hiểu và hoạt động dựa trên các tôn chỉ cốt lõi:

  • Chia sẻ giá trị.
  • Uy tín, trung thực.
  • Cầu tiến, sáng tạo.
  • Trách nhiệm với cộng đồng.
  • Tận tâm thông qua sản phẩm & dịch vụ.

Tầm nhìn

GREENTECH định hướng trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu, ứng dụng các sản phẩm công nghệ vào trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, nhằm hạn chế việc sử dụng kháng sinh, giảm chi phí và tối ưu hóa năng suất cho nhà chăn nuôi. Đồng thời luôn hoạt động trên tôn chỉ “Chia sẻ lợi ích – Hợp tác thành công.

Sứ mệnh

GREENTECH luôn xác định sứ mệnh cho mình trở thành nhà cung cấp những giải pháp tối ưu, an toàn cho nhà chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Từ đó nâng cao giá trị sản xuất cho người chăn nuôi.

Các Hoạt động