GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Mỗi thành viên GREENTECH đều thấu hiểu và hành động dựa trên các tôn chỉ cốt lõi:

  1. Sẵn sàng chia sẻ.
  2. Uy tín, trung thực.
  3. Cầu tiến, sáng tạo.
  4. Trách nhiệm với cộng đồng.
  5. Tận tâm thông qua sản phẩm & dịch vụ.

Tầm nhìn GREENTECH

  • GREENTECH tham gia vào chuỗi giá trị của ngành.
  • Sau 5 năm thành lập trở thành doanh nghiệp sản xuất và phân phối Thuốc thú y, Thức ăn bổ sung, các sản phẩm thay thế kháng sinh uy tín tại thị trường Việt Nam.

Sứ mệnh GREENTECH

  1. Sản xuất, nhập khẩu cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng kèm theo giải pháp, quy trình tối ưu cho nhà chăn nuôi.
  2. Chung tay bảo vệ cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam bền vững.
  3. Doanh nghiệp là môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, là sân chơi tốt cho các thành viên có năng lực gắn bó và cống hiến.

Sản phẩm nổi bật» Xem tất cả

Sản phẩm cho Gia cầm -Thủy cầm

VILLI CID

Sản phẩm cho Gia cầm -Thủy cầm

BIOZYME

Sản phẩm cho Gia cầm -Thủy cầm

Chicktomin

Sản phẩm cho Gia cầm -Thủy cầm

VITALYTE ORAL

Sản phẩm cho Gia cầm -Thủy cầm

Profen

Sản phẩm cho Gia cầm -Thủy cầm

Respiron Plus++

Sản phẩm cho Gia cầm -Thủy cầm

LIVER TONIC

Sản phẩm cho Gia cầm -Thủy cầm

Tonic One

Sản phẩm cho Gia cầm -Thủy cầm

Toxin Max Liquid

Sản phẩm cho Gia cầm -Thủy cầm

Siêu tăng trọng

KIẾN THỨC

Cập nhật các thông tin chuyên ngành, chuyên sâu gửi đến quý vị và các bạn.

Xem thêm