GREENTECH tổ chức Hội thảo kỹ thuật tại Nghệ An

Ngày 23/10/2021,  Công ty Cổ phần giải pháp thú y Công Nghệ Xanh – GREENTECH tổ chức thành công Hội thảo kỹ thuật chăn nuôi với chủ đề

“Cập nhật tình hình các chủng cúm mới phổ biến và giải pháp hỗ trợ điều trị” cùng với “Giải pháp tăng tỷ lệ trứng và phôi trên gia cầm, thuỷ cầm”

 

 

Hội thảo kỹ thuật
Phòng kỹ thuật GREENTECH chia sẻ và trao đổi cùng với người chăn nuôi

 

Hội thảo kỹ thuật chăn nuôi tại Nghệ An

Hội thảo kỹ thuật chăn nuôi tại Nghệ An

Hội thảo kỹ thuật chăn nuôi tại Nghệ An

Hội thảo kỹ thuật chăn nuôi tại Nghệ An
Phòng kỹ thuật trao đổi cùng với người chăn nuôi tại khu vực Nghệ An
Bộ sản phẩm tăng năng suất chăn nuôi
Bộ sản phẩm tăng năng suất chăn nuôi
 Với những nội dung trao đổi ngày hôm nay sẽ giúp bà con nắm được các giải pháp xử lý và phòng ngừa cho đàn vật nuôi khỏe mạnh từ đó giúp tăng năng suất chăn nuôi, giảm chi phí và giảm FCR.